การติดตั้งเครื่องพิมพ์ GoDEX

การติดตั้งเครื่องพิมพ์ GoDEX
การใส่สติ๊กเกอร์และการใส่ริบบอนสำหรับเครื่องพิมพ์ GoDEX EZ1100Plus

การลง โปรแกรมออกแบบบาร์โค้ด GoDEX Golabel

ลิ้งค์ดาวน์โหลดโปรแกรมออกแบบบาร์โค้ด GoDEX Golabel

http://www.godexintl.com/en/product/type/model/GoLabel

การติดตั้งโปรแกรมออกแบบบาร์โค้ด GODEX Golabel
https://www.youtube.com/watch?v=RBdI_1I3BNU