สติกเกอร์ที่ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด

สำหรับภาคอุตสาหกรรมบางประเภท การเลือกใช้ริบบอนบาร์โค้ดนั้นจำเป็นต้องให้ความสำคัญรื่องของความคงทนต่อการขีดข่วนและความทนทานต่อความร้อนสูงกว่าริบบอนบาร์โค้ดทั่ว ๆ ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มโรงงานผู้ผลิตสติกเกอร์ โดยทั่ว ๆ ไปนั้น ริบบอนบาร์โค้ดที่ขึ้นชื่อเรื่องความคงทนและความทนทานมักจะประกอบด้วย ริบบอนบาร์โค้ด Wax-Resin, ริบบอนบาร์โค้ด Premium Wax/Resin และ ริบบอนบาร์โค้ด Resin

เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ริบบอนบาร์โค้ดได้ตรงกับวัตถุประสงค์และสามารถตอบโจทย์ของภาคธุรกิจได้มากที่สุด ทางบริษัท นิปโป เทค (ไทยแลนด์) จำกัด จึงได้ทำการทดลองนำหม้อต้มน้ำที่อุณหภูมิ 100 องศาโดยได้แปะสติ๊กเกอร์ริบบอนบาร์โค้ดทั้ง 3 ประเภทคือ ริบบอนบาร์โค้ด Wax-Resin, ริบบอนบาร์โค้ด Premium Wax/Resin และ ริบบอนบาร์โค้ด Resin จากนั้นได้ต้มน้ำต่อไปประมาณ 10 นาที จึงสังเกตเห็นว่าทั้งริบบอนบาร์โค้ด Wax-Resin และริบบอนบาร์โค้ด Premium Wax/Resin ได้เริ่มละลาย ในขณะที่ริบบอนบาร์โค้ด Resin ยังคงสภาพทนทานต่อความร้อนและการขีดข่วนได้เป็นอย่างดี จึงอาจกล่าวได้ว่า ริบบอนบาร์โค้ด Resin มีความทนทานต่อความร้อนสูงสุดและเหมาะกับการใช้งานที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสถูกสาร Solvent ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี